ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:

ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್

ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ರಸ್ತೆ,
ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ , ಪಿ. ಬಿ. 720,
ಮಂಗಳೂರು – 575 003,
ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ

ದೂರವಾಣಿ: 0824 2449714

ST ALOYSIUS EVENING COLLEGE

St Aloysius College Road,
Kodialbail, P B 720,
Mangalore – 575 003,
KARNATAKA, INDIA

PHONE: 0824 2449714

EMAIL: [email protected]

Close Menu