ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್ – ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ವರ್ಷ (1966-2016)

1966 ಮಂಗಳೂರಿನ ಸೇಂಟ್ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಮಹತ್ತರವಾದ ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಸೇಂಟ್ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೂಲಕ ದೈತ್ಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಜೆಸ್ಯೂಟ್ ಫಾದರ್ ಗಳು ಸಂಜೆ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತು. ಒಂದು ಸಂಜೆ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೆಲಸದ ಜನರ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಚೇರಿಗಳು, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು, ವ್ಯವಹಾರದ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಗರವು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ತಮ್ಮ ನಿಯಮಿತ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಸಂಜೆ ಕಾಲೇಜು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಅಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು, ಜೆಸ್ಯೂಟ್ ಶಿಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು. ಇದು ಅಂತರ್ಗತ, ಪುರುಷರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಶ್ರೀಮಂತರು, ಬಡವರು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸವಲತ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಝ್- ಶಬ್ದವು 'ಬಡವರ ಆಯ್ಕೆ'ಯಾಗಿತ್ತು. ಮುಂದೆ ಓದಿ …

St Aloysius Evening College – Golden Jubilee Year (1966-2016)
1966 is an auspicious year in the annals of St Aloysius College, Mangalore. After taking giant strides in the field of education through its flagship Institution St Aloysius College, the Jesuit fathers made a telling impact on the educational arena of Mangalore by starting an evening college. An evening college had been a long-felt need of the working people of Mangalore. The city had been growing, with a constantly increasing number of offices, factories, business houses and educational institutions. For the many students who had to drop out of their regular education and take up jobs, the evening college provided an opportunity to continue their education and progress in their careers. Catering to the educational needs of such students, was very much in keeping with the direction Jesuit education was taking. It had to be inclusive, men, women, rich, poor, with a special emphasis on the less privileged in society, the buzz-word being ‘option for the poor’. More ….

ಫಲಿತಾಂಶ/Results

April/May 2018 UNIVERSITY EXAMINATION RESULTS
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು/Events
new Blood Donation Camp – 20nd February 2019, Talents Day – 22nd February 2019, 2nd Internal Exams – 25-28th February 2019
ಗ್ಯಾಲರಿ/Facebook….

StAloysiusEveningCollege